Προγράμματα Service

Για να επιλέγετε service ανάλογα με τις ανάγκες του αυτοκινήτου σας και να γνωρίζετε από πριν τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν και την εργασία που απαιτείται να πραγματοποιηθει. Για service με άνεση, σιγουριά και ασφάλεια στην πιο ανταγωνιστική τιμή:

Προγράμματα Total Care

Πρόγραμμα Total Care 15, για οχήματα με 15000 km ή που έχει μεσολαβήσει ένας χρόνος από την αρχική εγκατάσταση (ότι επέλθει πρώτο).

 • Στατικός έλεγχος και διόρθωση του χάρτη εγκεφάλου καθώς και αναβάθμιση αυτού, όπου αυτό προβλέπεται από τον κατασκευαστή
 • Έλεγχος για την σωστή λειτουργιά των βασικών εξαρτημάτων (αισθητήρας map & θερμοκρασίας, μπεκιέρα, ηλεκτροβαλβίδες, πνεύμονας ρύθμιση αυτού)
 • Αλλαγή φίλτρου γραμμής & φίλτρο πνεύμονα.
 • Έλεγχος όλων των ενώσεων για διαρροές αερίου και διαρροές νερού στο κύκλωμα ψύξεως κινητήρα
 • Έλεγχος συσφίγξεων εγκατάστασης
 • Συμπλήρωση παραφλού στο σύστημα ψύξεως εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο

ΠΠρόγραμμα Total Care 30, για οχήματα με 30000 km ή που έχουν μεσολαβήσει δύο χρόνια από την αρχική εγκατάσταση (ότι επέλθει πρώτο).

 • Στατικός έλεγχος και διόρθωση του χάρτη εγκεφάλου καθώς και αναβάθμιση αυτού, όπου αυτό προβλέπεται από τον κατασκευαστή
 • Έλεγχος για την σωστή λειτουργιά των βασικών εξαρτημάτων (αισθητήρας map & θερμοκρασίας, μπεκιέρα, ηλεκτροβαλβίδες, πνεύμονας ρύθμιση αυτού)
 • Αλλαγή φίλτρου γραμμής & φίλτρο πνεύμονα.
 • Προτείνεται η επισκευή ή η αντικατάσταση μπεκ ψεκασμού εάν το σύστημα που φέρει το αυτοκίνητο σας είναι εξοπλισμένο με μπεκ των εταιριών Rail ή Valtek
 • Έλεγχος όλων των ενώσεων για διαρροές αερίου και διαρροές νερού στο κύκλωμα ψύξεως κινητήρα
 • Έλεγχος συσφίγξεων εγκατάστασης
 • Συμπλήρωση παραφλού στο σύστημα ψύξεως εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο

Πρόγραμμα Total Care 45, για οχήματα με 45000 km ή που έχουν μεσολαβήσει τρία χρόνια από την αρχική εγκατάσταση (ότι επέλθει πρώτο).

 • Στατικός έλεγχος και διόρθωση του χάρτη εγκεφάλου καθώς και αναβάθμιση αυτού, όπου αυτό προβλέπεται από τον κατασκευαστή
 • Έλεγχος για την σωστή λειτουργιά των βασικών εξαρτημάτων (αισθητήρας map & θερμοκρασίας, μπεκιέρα, ηλεκτροβαλβίδες, πνεύμονας ρύθμιση αυτού)
 • Αλλαγή φίλτρου γραμμής & φίλτρο πνεύμονα.
 • Προτείνεται η επισκευή συστήματος ψεκασμού (μπεκ) Landirenzo και Stag AC-W02
 • Προτείνεται νέα χαρτογράφηση στο δρόμο του εγκεφάλου υγραερίου
 • Έλεγχος όλων των ενώσεων για διαρροές αερίου και διαρροές νερού στο κύκλωμα ψύξεως κινητήρα
 • Έλεγχος συσφίγξεων εγκατάστασης
 • Συμπλήρωση παραφλού στο σύστημα ψύξεως εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο

Πρόγραμμα Total Care 60, για οχήματα με 60000 km ή που έχουν μεσολαβήσει τέσσερα χρόνια από την αρχική εγκατάσταση (ότι επέλθει πρώτο).

 • Στατικός έλεγχος και διόρθωση του χάρτη εγκεφάλου καθώς και αναβάθμιση αυτού, όπου αυτό προβλέπεται από τον κατασκευαστή
 • Έλεγχος για την σωστή λειτουργιά των βασικών εξαρτημάτων (αισθητήρας map & θερμοκρασίας, μπεκιέρα, ηλεκτροβαλβίδες, πνεύμονας ρύθμιση αυτού)
 • Αλλαγή φίλτρου γραμμής & φίλτρο πνεύμονα.
 • Επισκευή ή αντικατάσταση μπεκ ψεκασμού εφόσον το σύστημα που φέρει το αυτοκίνητο σας είναι εξοπλισμένο με μπεκ των εταιριών Rail , Valtek ή Landirenzo Evo
 • Έλεγχος όλων των ενώσεων για διαρροές αερίου και διαρροές νερού στο κύκλωμα ψύξεως κινητήρα
 • Συμπλήρωση παραφλού στο σύστημα ψύξεως εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο

Πρόγραμμα Total Care 75, για οχήματα με 75000 km ή που έχουν μεσολαβήσει πέντε χρόνια από την αρχική εγκατάσταση(ότι επέλθει πρώτο).

 • Στατικός έλεγχος και διόρθωση του χάρτη εγκεφάλου καθώς και αναβάθμιση αυτού, όπου αυτό προβλέπεται από τον κατασκευαστή
 • Έλεγχος για την σωστή λειτουργιά των βασικών εξαρτημάτων (αισθητήρας map & θερμοκρασίας, μπεκιέρα, ηλεκτροβαλβίδες, πνεύμονας ρύθμιση αυτού)
 • Αλλαγή φίλτρου γραμμής & φίλτρο πνεύμονα.
 • Επισκευή ή η αντικατάσταση μπεκ ψεκασμού εάν το σύστημα που φέρει το αυτοκίνητο σας είναι εξοπλισμένο με μπεκ της εταιρίας Landirenzo.
 • Έλεγχος όλων των ενώσεων για διαρροές αερίου και διαρροές νερού στο κύκλωμα ψύξεως κινητήρα
 • Έλεγχος συσφίγξεων εγκατάστασης
 • Συμπλήρωση παραφλού στο σύστημα ψύξεως εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο

Πρόγραμμα Total Care 90, για οχήματα με 90000 km ή που έχουν μεσολαβήσει έξι χρόνια από την αρχική εγκατάσταση (ότι επέλθει πρώτο).

 • Στατικός έλεγχος και διόρθωση του χάρτη εγκεφάλου καθώς και αναβάθμιση αυτού, όπου αυτό προβλέπεται από τον κατασκευαστή
 • Έλεγχος για την σωστή λειτουργιά των βασικών εξαρτημάτων (αισθητήρας map & θερμοκρασίας, μπεκιέρα, ηλεκτροβαλβίδες, πνεύμονας ρύθμιση αυτού)
 • Αλλαγή φίλτρου γραμμής & φίλτρο πνεύμονα.
 • Προτείνεται η αντικατάσταση μπεκ ψεκασμού εφόσον το σύστημα που φέρει το αυτοκίνητο σας είναι εξοπλισμένο με μπεκ της εταιρίας Hana , Landirenzo Omegas, Rail ή Valtek
 • Προτείνεται η αλλαγή πνεύμονα
 • Έλεγχος όλων των ενώσεων για διαρροές αερίου και διαρροές νερού στο κύκλωμα ψύξεως κινητήρα
 • Έλεγχος συσφίγξεων εγκατάστασης
 • Συμπλήρωση παραφλού στο σύστημα ψύξεως εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο

*Σε αυτοκίνητα με περισσότερα από 90.000χλμ από την εγκατάσταση, τα service επαναλαμβάνονται από την αρχή με τη σειρά που περιγράφονται παραπάνω.

Προγράμματα Total Care για αυτοκίνητα με σύστημα 5 ετών, 10 ετών ή και περισσότερο

Πρόγραμμα Total Care 5Υ, για οχήματα 5 ετών από την αρχική εγκατάσταση

 • Αντικατάσταση όλων των σωληνώσεων αέριας φάσης
 • Αντικατάσταση σωληνώσεων νερού και πλαστικών ταφ με νέα αλουμινίου (στις σωληνώσεις αναγράφεται η ημερομηνία λήξεως αυτών)

Πρόγραμμα Total Care 10Υ, για οχήματα 10 ετών και πάνω από την αρχική εγκατάσταση

 • Αντικατάσταση όλων των σωληνώσεων αέριας φάσης
 • Αντικατάσταση σωληνώσεων νερού και πλαστικών ταφ με νέα αλουμινίου (στις σωληνώσεις αναγράφεται η ημερομηνία λήξεως αυτών)
 • Αντικατάσταση της θερμοπλαστικής σωλήνας αερίου, υγρής φάσης
 • Υποχρεωτική αντικατάσταση δεξαμενής (βάσει νομοθεσίας) εφόσον έχει 10 χρόνια από την ημερομηνία κατασκευής που αναγράφεται στο ενδεικτικό ταμπελάκι το οποίο βρίσκεται πάνω τη δεξαμενή

Συντήρηση Εxpress

Σε περίπτωση που επιθυμείτε μόνο την αντικατάσταση φίλτρων χωρίς καμία άλλη εργασία, αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί σε διάστημα περίπου μιας (1) ώρας κατόπιν ραντεβού. Σε καμία περίπτωση η αλλαγή και μόνο των φίλτρων δεν καλύπτει την εγγύηση που παρέχει το κάθε σύστημα. Η εγγύηση καλύπτεται μόνο με τον προγραμματισμένο έλεγχο, όπως αυτός αναφέρεται στις παραπάνω υπηρεσίες.

Κλείστε Ραντεβού!

Είμαστε δίπλα σας για να κάνουμε τα πάντα πιο απλά, ακόμα και το ραντεβού για το επόμενο service του αυτοκινήτου σας.

Συμπληρώστε τη φόρμα που θα βρείτε παρακάτω και κλείστε σήμερα κιόλας το επόμενο ραντεβού σας, εύκολα και γρήγορα!

Κλείστε Ραντεβού

Προγράμματα Service

Μόνο η Νο1 εταιρεία υγραεριοκίνησης θα µπορούσε να προσφέρει εξειδικευµένη φροντίδα σε οχήµατα µε συστήµατα LPG & CNG κάθε τύπου ή µάρκας. Με τις πιο συγχρονες εγκαταστάσεις και το πλέον έµπειρο προσωπικό , το  νέο εξειδικευµένο τµήµα της Autogas Tsopelogianni είναι εδώ για να φροντίσει εσάς και το αυτοκίνητό σας!

Περισσότερα

aposyrsiBannerAfter

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

mapMetamorfosi

Μεταμόρφωση

Tsopelogianni After Sales Service

Λεωφ. Τατοϊου 89,
Τηλ: 210 2835840
Fax: 211 1838459

mapElliniko

Ελληνικό

Tsopelogianni After Sales Service

Έναντι Μετρό Ελληνικού
Λεωφ. Βουλιαγμένης 70,
Τηλ/Fax: 210 9626633


mapAgia

Αγία Παρασκευή

Tsopelogianni After Sales Service

Πλησίον Πλ. Αγίας Παρασκευής
Λεωφ. Μεσογείων 409,
Τηλ/Fax: 210 6012839


Ωράριο λειτουργίας καταστημάτων
Δευτέρα-Παρασκευή: 08:00-17:00

Πολιτική απορρήτου και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα